Prowadzenie
sporów

Budujemy pozycję naszej kancelarii jako lidera w prowadzeniu sporów o naruszenie praw własności intelektualnej.

 

Jesteśmy skuteczni.

Szeroko patrzymy na problem klienta, uwzględniając wszystkie dziedziny prawa. Nasz zespół ekspertów składa się z prawników i inżynierów doświadczonych w prowadzeniu sporów przed sądami własności intelektualnej, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Europejskim Urzędem Patentowym i Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

 

Dążymy do szybkiego zakończenia sporu.

W większości przypadków możliwe jest to w drodze polubownej. Podczas negocjacji wypracowujemy rozwiązania, które pozwalają realizować klientom ich plany biznesowe.

 

Pomagamy w podjęciu decyzji.

Jasno określamy przewidywane koszty prowadzenia sporu oraz szanse jego wygrania. Wiemy, że są to kluczowe kwestie w podjęciu decyzji o zaangażowaniu się w spór, dlatego odpowiedzialnie podchodzimy do naszych prognoz.

 

Dostosowujemy się do procesów w organizacji klienta.

Dla osiągnięcia celu biznesowego jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z wewnętrznymi prawnikami, jak i innymi kancelariami. Bierzemy też udział w procesach zagranicznych, w tym w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech.

Partner kierujący praktyką

Bartosz Fert

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik

 

+48 783 301 892
[email protected]