Kariera

Nasza
kancelaria

Jesteśmy średniej wielkości, nowoczesną i młodą kancelarią patentową. Większość naszej pracy wykonujemy zdalnie. Przykładamy dużą wagę do efektywnego i inkluzywnego zarządzania. Obsługujemy prestiżowych polskich i zagranicznych klientów. Rośniemy w ekspresowym tempie.

 

Nasz zespół to ok. 30 specjalistów w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Nasze biura mieszczą się  w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Swoje doradztwo skupiamy na 3 obszarach: Marka i logo, Design i Technika. Opiekujemy się portfoliami praw własności intelektualnej naszych klientów, wspierając ich w pełnym spektrum spraw krajowych i zagranicznych – w zgłoszeniach, sporach, umowach.

 

W swojej pracy kierujemy się trzema głównymi wartościami:

 • Partnerstwo,
 • Wiedza i doświadczenie,
 • Nowoczesność.

 

Wartości te towarzyszą nam w zarówno w relacjach z klientami jak i naszymi Współpracownikami. Za sukcesem kancelarii stoją ludzie, dlatego działamy wspólnie w celu osiągnięcia obopólnych korzyści. Wspieramy naszych Współpracowników w rozwoju zawodowym i zapewniamy nowoczesne oprogramowania ułatwiające wykonywanie codziennych zadań. Zatrudniamy zarówno specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, jak i młodych i ambitnych ludzi, którzy chcą rozwijać wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Oferujemy

 • 6-godzinny dzień pracy
 • elastyczny i dostosowany do Twoich potrzeb czas pracy (także całkowicie zdalnie)
 • program bonusów dla współpracowników
 • program Well-being patent, obejmujący wsparcie naszych Współpracowników w zakresie psychologii i aspektów zdrowia fizycznego w pracy
 • wsparcie w rozwoju zawodowym w programie ewaluacji, doskonalenia zawodowego i budowaniu marki osobistej
 • miejsce pracy budowane na zasadzie partnerstwa i poważnie traktowaną politykę diversity
 • nowoczesne narzędzia pracy i dostęp do profesjonalnych baz praw własności przemysłowej
 • dostęp do nowoczesnych biur w centrum Warszawy, Łodzi i Poznania,
 • dostęp do świetnie wyposażonej biblioteki i cyfrowej bazy wiedzy
 • jasno wskazane zasady awansu i wynagrodzeń na stanowiskach
 • wsparcie finansowe w edukacji

Proces
rekrutacji

Przesłanie aplikacji

Wszystkie aplikacje przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem linku znajdującego się bezpośrednio w ofercie. Jeśli nie znajdziesz stanowiska, które Cię interesuje, wyślij zgłoszenie bez związku z trwającą rekrutacją.

 

Ocena zgłoszenia

Nasz zespół HR zweryfikuje Twoją kandydaturę z wymaganiami na dane stanowisko. Jeżeli kandydatura będzie je spełniać, zostanie oceniona przez partnera kancelarii.

 

Rozwiązanie zadań merytorycznych

Do wybranych osób zgłaszających się i na stanowiska asystenta prawnego, technicznego oraz junior associate wyślemy zadania merytoryczne. Na ich rozwiązanie będziesz mieć około 3 dni. Pamiętaj, żeby odesłać odpowiedzi na czas.

 

Rozmowa telefoniczna

Z osobami wybranymi po wcześniejszych etapach rekrutacji skontaktuje się telefonicznie osoba z działu HR w celu umówienia spotkania z partnerem kancelarii i osobą z zespołu HR.

Jeżeli rozwiązałeś zadania merytoryczne, ale nie wybraliśmy Cię do dalszego etapu rekrutacji, skontaktujemy się z Tobą e-mailowo, żeby przekazać Ci nasz feedback. Nie obawiaj się wziąć udziału w kolejnej rekrutacji!

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Spotkanie z partnerem kancelarii i osobą z zespołu HR odbędzie się w formie wideokonferencji w uzgodnionym terminie. Jeżeli wyrazisz na to zgodę w formularzu, będzie ona nagrana – tak, by pozostali partnerzy również mogli się z nią zapoznać. Rozmowa będzie podzielona na trzy części:

 • rozmowa dotycząca Twojego doświadczenia oraz zgłoszenia i odpowiedzi na zadania;
 • rozmowa uzupełniająca aspekty formalne – takie jak oczekiwane wynagrodzenie, planowane zaangażowanie czasowe, forma umowy;
 • odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące współpracy.

 

Kontakt z kandydatami

Po rozmowie kwalifikacyjnej nastąpi ponowna ocena Twojego zgłoszenia oraz zapadnie decyzja odnośnie podjęcia współpracy. Jeśli w Twoim przypadku podejmiemy decyzję na TAK – osoba z działu HR zadzwoni do Ciebie i poinformuje o dalszych krokach w celu podpisania umowy.

Jeżeli nie zdecydujemy się na współpracę z Tobą, otrzymasz taką informację e-mailowo wraz z uzasadnieniem decyzji. Nie obawiaj się wziąć udziału w następnej rekrutacji!

Aktualne
oferty

Asystent prawny

Poszukujemy asystenta prawnego, studenta III lub IV roku prawa.

 

Do zadań asystenta prawnego należeć będzie:

 • realizowana pod nadzorem praca nad projektami merytorycznymi, a w szczególności opracowywanie danych źródłowych i prostsze prace merytoryczne
 • wsparcie biznesu głównie w zakresie technicznym, np. przygotowywanie prezentacji
 • rozwój bazy wiedzy
 • wsparcie biura w ograniczonym zakresie
 • zgodna praca zespołowa

 

Oczekujemy:

 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym języka prawniczego
 • łatwości poruszania się w środowisku cyfrowym
 • dobrej znajomości prawa cywilnego, gospodarczego i prawa własności intelektualnej
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w modelu pracy zdalnej
 • autorefleksyjnego i odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań
 • otwartości i chęć rozwoju

 

Dodatkowym atutem będzie chęć odbycia aplikacji rzecznikowskiej i praktyka w zakresie ochrony własności intelektualnej.

 

Oferujemy wynagrodzenie w wysokości 26 zł netto za godzinę pracy.

 

Jak aplikować: wyłącznie poprzez formularz. Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń wysłanych w inny sposób. Wybrani kandydaci otrzymają od nas krótki test.

Asystent techniczny

Poszukujemy asystenta technicznego, studenta studiów wyższych technicznych.

 

Do zadań asystenta technicznego należeć będzie:

 • realizowana pod nadzorem praca nad projektami merytorycznymi, a w szczególności opracowywanie danych źródłowych i prostsze prace merytoryczne
 • wsparcie biznesu głównie w zakresie technicznym, np. przygotowywanie prezentacji
 • rozwój bazy wiedzy
 • wsparcie biura w ograniczonym zakresie
 • zgodna praca zespołowa

 

Oczekujemy:

 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym języka technicznego
 • łatwości poruszania się w środowisku cyfrowym
 • umiejętności w zakresie analizy tekstów technicznych i zainteresowania prawem własności intelektualnej
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w modelu pracy zdalnej
 • autorefleksyjnego i odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań
 • otwartości i chęć rozwoju

 

Dodatkowym atutem będzie chęć odbycia aplikacji rzecznikowskiej i praktyka w zakresie ochrony własności intelektualnej.

 

Oferujemy wynagrodzenie w wysokości 26 zł netto za godzinę pracy.

 

Jak aplikować: wyłącznie poprzez formularz. Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń wysłanych w inny sposób. Wybrani kandydaci otrzymają od nas krótki test.

Asystent prawny / techniczny

Poszukujemy asystenta prawnego / technicznego, studenta ___ roku / absolwenta studiów wyższych technicznych / prawniczych.

 

Do zadań asystenta prawnego / technicznego należeć będzie:

 • realizowana pod nadzorem praca nad projektami merytorycznymi, a w szczególności opracowywanie danych źródłowych i prostsze prace merytoryczne
 • wsparcie biznesu głównie w zakresie technicznym, np. przygotowywanie prezentacji
 • rozwój bazy wiedzy
 • wsparcie biura w ograniczonym zakresie
 • zgodna praca zespołowa

 

Oczekujemy:

 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym języka technicznego / prawniczego
 • łatwości poruszania się w środowisku cyfrowym
 • dobrej znajomości prawa cywilnego, gospodarczego i prawa własności intelektualnej (asystent prawny) / umiejętności w zakresie analizy tekstów technicznych i zainteresowania prawem własności intelektualnej (asystent techniczny)
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w modelu pracy zdalnej
 • autorefleksyjnego i odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań
 • otwartości i chęć rozwoju

 

 

Dodatkowym atutem będzie chęć odbycia aplikacji rzecznikowskiej i praktyka w zakresie ochrony własności intelektualnej.

 

Oferujemy wynagrodzenie w wysokości ____________

 

Jak aplikować: wyłącznie poprzez formularz. Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń wysłanych w inny sposób. Wybrani kandydaci otrzymają od nas krótki test.

 

Wstępny etap rekrutacji zamykamy …. roku.

Junior associate

Poszukujemy junior associate, aplikanta rzecznikowskiego/ radcowskiego lub adwokackiego – osoby o wykształceniu technicznym / prawnym.

 

Do zadań junior associate należeć będzie:

 • osobista praca nad zagadnieniami merytorycznymi o różnym poziomie trudności
 • udział w konferencjach, przygotowywanie prezentacji, poszukiwania do rozwoju biznesu
 • rozwój bazy wiedzy
 • zgodna praca zespołowa
 • nadzór nad pracą asystenta, szkolenie osób na niższych stanowiskach lub o mniejszym doświadczeniu

 

Oczekujemy:

 • co najmniej 1 roku doświadczenia w pracy z zagadnieniami własności przemysłowej
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym języka technicznego / prawniczego
 • łatwości poruszania się w środowisku cyfrowym
 • dobrej znajomości prawa cywilnego, gospodarczego i prawa własności intelektualnej  / umiejętności w zakresie analizy tekstów technicznych
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w modelu pracy zdalnej
 • autorefleksyjnego i odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań
 • otwartości i chęć rozwoju.

 

Oferujemy wynagrodzenie w wysokości ____________

 

Jak aplikować: wyłącznie poprzez formularz. Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń wysłanych w inny sposób. Wybrani kandydaci otrzymają od nas krótki test.

 

Wstępny etap rekrutacji zamykamy …. roku.

Associate

Poszukujemy associate, europejskiego rzecznika patentowego/ rzecznika patentowego/ radcy prawnego lub adwokata / aplikanta III roku aplikacji ____, osoby o wykształceniu technicznym / prawnym.

 

Do zadań associate należeć będzie:

 • praca merytoryczna, w tym nie tylko osobista praca na projektach o różnym poziomie trudności, ale przede wszystkim nadzór merytoryczny nad pracą zespołu; praca biznesowe – udział w konferencjach, spotkaniach sprzedażowych, pisanie ofert i umów, opracowywanie produktów
 • nadzór nad pracą pracowników niższego szczebla (junior associates i asystentów) oraz odpowiedzialność za wyniki tej pracy (pełnienie roli kierownika projektu)
 • pełnienie roli osoby pierwszego kontaktu dla wybranych klientów
 • zgodna praca zespołowa, szkolenie osób na niższych stanowiskach lub o mniejszym doświadczeniu
 • pierwsze próby zdobywania własnych klientów

 

Oczekujemy:

 • niezależności i umiejętności wymaganych do samodzielnej obsługi klienta
 • co najmniej 3 lat doświadczenia w pracy z zagadnieniami własności przemysłowej, najlepiej w kancelarii patentowej lub w dziale IP kancelarii prawnej
 • znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej C1, w tym języka technicznego / prawniczego
 • łatwości poruszania się w środowisku cyfrowym
 • bardzo dobrej znajomości prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa własności przemysłowej oraz prawa cywilnego i gospodarczego
 • dobrych umiejętności komunikacyjnych, zwłaszcza w modelu pracy zdalnej
 • autorefleksyjnego i odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań oraz dokładności

 

Oferujemy jedne z wyższych stawek na lokalnym rynku (nasze widełki wolelibyśmy jednak ujawnić dopiero w trakcie pierwszej rozmowy – jeśli to dla Ciebie problem – napisz)

 

Jak aplikować: wyłącznie poprzez formularz. Nie będziemy rozpatrywać zgłoszeń wysłanych w inny sposób.

 

Wstępny etap rekrutacji zamykamy …. roku.

Magdalena Podbielska

Radczyni prawna, prawniczka, Associate

 

Do zespołu kancelarii dołączyłam pod koniec 2021 r. Znalazłam w nim nowe możliwości rozwoju mojej kariery. Zaangażowałam się w ambitne projekty związane z tym co najbardziej kocham w IP – ochroną marki i design’u. Partnerzy kancelarii wspierają swoich współpracowników w osiąganiu założonych przez nich celów i rozwoju marki osobistej. To, co najbardziej cenię w tej pracy to prawdziwy work-life balance, który w dalszym ciągu ciężko spotkać w branży prawniczej. Mam dużo swobody, dzięki czemu mogę elastycznie dysponować swoimi zadaniami. Czuję, że wokół siebie mam ludzi, którzy są zaangażowani w to, co razem tu robimy!

Magdalena Podbielska

Radczyni prawna, prawniczka, Associate

 

Do zespołu kancelarii dołączyłam pod koniec 2021 r. Znalazłam w nim nowe możliwości rozwoju mojej kariery. Zaangażowałam się w ambitne projekty związane z tym co najbardziej kocham w IP – ochroną marki i design’u. Partnerzy kancelarii wspierają swoich współpracowników w osiąganiu założonych przez nich celów i rozwoju marki osobistej. To co najbardziej cenię w tej pracy to prawdziwy work-life balance, który w dalszym ciągu ciężko spotkać w branży prawniczej. Mam dużo swobody, dzięki czemu mogę elastycznie dysponować swoimi zadaniami. Czuję, że wokół siebie mam ludzi, którzy są zaangażowani w to, co razem tu robimy!

Aleksandra Jasiak-Krzemińska

Aplikantka rzecznikowska, Junior Associate

 

W zespole kancelarii pracuję od 2021 roku, zdobywając doświadczenie w zakresie ochrony własności przemysłowej. W pracy stawiam na interdyscyplinarność, a w kancelarii mam możliwość realizować się biorąc udział w projektach wymagających zarówno wiedzy technicznej jak i prawniczej. Nasz zespół tworzą ludzie, którzy są nie tylko specjalistami w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim lubią to co robią. Cenię sobie także możliwości elastycznego zarządzania czasem pracy, w zależności od natężenia obowiązków i innych zobowiązań. Dzięki temu zapewniona jest możliwość łączenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym.