Obsługa
dużych
portfeli praw

Nasze narzędzia i kompetencje dostosowaliśmy do wyzwań związanych z obsługą największych portfeli praw. Dotyczy to wszystkich przedmiotów własności intelektualnej: wynalazków, znaków, wzorów, odmian roślin i topografii układów scalonych.

 

Dajemy kontrolę i bezpieczeństwo.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam prawa. Nasze procesy są przejrzyste, a komunikacja klarowna. Stosowane przez nas oprogramowanie pozwala na bieżący wgląd klientów w stan ich portfolio. Oferujemy też usługi związane z monitorowaniem zachowań naruszycieli i konkurentów.

 

Ułatwiamy pracę naszym klientom.

Wypracowaliśmy metody efektywnego i szybkiego wykonywania większości zadań, których celem jest odciążenie zespołów naszych klientów. Przy wsparciu siatki zagranicznych partnerów, prowadzimy sprawy na całym świecie.

 

Działamy proaktywnie.

Pomagamy w wyznaczaniu kierunków rozwoju portfeli praw własności intelektualnej. Nie skupiamy się tylko na zachowaniu obecnego stanu, ale pomagamy w realizacji wieloletnich strategii biznesowych.

Partnerka kierująca praktyką

Top 25 E-Users EUIPO

Iwona Jakubiak vel Wojtczak

Rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, prawnik

 

+48 604 893 654
[email protected]