Usługi

Nasze narzędzia i kompetencje dostosowaliśmy do wyzwań związanych z obsługą największych portfeli praw. Dotyczy to wszystkich przedmiotów własności intelektualnej: wynalazków, znaków, wzorów, odmian roślin i topografii układów scalonych.

Posiadamy unikalne doświadczenie w obsłudze dużych, międzynarodowych projektów ochrony patentowej. Blisko współpracujemy z siatką zagranicznych partnerów, w tym w USA, Chinach, Korei i Niemczech.

Budujemy pozycję naszej kancelarii jako lidera w prowadzeniu sporów o naruszenie praw własności intelektualnej. Szeroko patrzymy na problem klienta uwzględniając wszystkie dziedziny prawa. W swoich działaniach dążymy do szybkiego zakończenia sporu.

Wspieramy naszych klientów w skutecznej ochronie prawnej marki. Wierzymy, że na sukces w tej dziedzinie składają się dwa elementy: analiza prawna poprzedzająca wprowadzenie oznaczenia na rynek i jego rejestracja we właściwym urzędzie.

Mamy bogate doświadczenie w posługiwaniu się mechanizmami prawnej ochrony wzornictwa, zwłaszcza w zakresie rejestracji wzorów przemysłowych i skutecznego stosowania przepisów prawa autorskiego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Wierzymy, że specjalizacja jest kluczem do skutecznej ochrony prawnej rozwiązań technicznych. Z tego powodu w skład naszego zespołu wchodzą prawnicy i inżynierowie różnych dziedzin, m.in. elektroniki, informatyki, mechaniki, chemii, biotechnologii.

Nagrody i wyróżnienia