Wykłady na temat własności intelektualnej

Wykłady na temat własności intelektualnej

Dziś jesteśmy na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i prowadzimy wykłady na temat własności intelektualnej.

Rzecznik patentowy Łukasz Bogdan i aplikantka rzecznikowska Marta Harmata prowadzą wykład na temat prawa autorskiego. Jest to ostatni z serii wykładów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Wykłady prowadzone przez rzecznika patentowego Łukasza Bogdana dla kierunków Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja oraz Electronics and Telecommunications w językach polskim i angielskim obejmowały, poza tematem prawa autorskiego, zagadnienia dotyczące patentów, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych. Poruszane były również podstawowe zagadnienia dotyczące prawa nieuczciwej konkurencji. Studenci na zaliczenie będą przygotowywać badanie stanu techniki dotyczące nowoczesnych technologii, lub projekt z zakresu znaków towarowych.

Badania patentowe prowadzone przez studentów obejmą między innymi wiodące technologie w ramach 5G, samochodu autonomicznego, mikroprocesorów, kart graficznych i standardu USB. Studenci przedstawią również prezentacje na temat ochrony najcenniejszych na świecie marek oraz ochrony znaków towarowych w branży motoryzacyjnej.

Mamy nadzieję, że wykłady zainspirowały ich słuchaczy do dalszego poszerzania wiedzy na temat własności intelektualnej.