Spory o tytuły gier – Brand Brainstorm pozwoli uniknąć problemów