Jeśli:

Tworzysz w walce z COVID-19

(np. wykorzystując druk 3D lub swój park maszynowy do produkcji przyłbic lub akcesoriów do respiratorów)

Robisz to nieodpłatnie

Robisz to na rzecz polskiej służby zdrowia lub jej pracowników

Ochronimy Cię

przed ryzykiem sporu o naruszenie cudzych patentów
i praw własności intelektualnej

W odpowiedzi otrzymasz od nas:

– nieodpłatną poradę prawną, jeśli Twoje działanie jest zdecydowanie nierekomendowane z perspektywy ryzyka naruszenia praw osób trzecich albo
– zobowiązanie specjalisty z zakresu prawa własności intelektualnej (rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego) do nieodpłatnego reprezentowania Cię w przypadku toczącego się w Polsce sporu o naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich.

FAQ

Czy to coś kosztuje?

Nic. Nasza pomoc jest całkowicie nieodpłatna.

 

Dlaczego Wasze działania dotyczą tylko obszaru Polski?
Tylko w Polsce możemy reprezentować naszych Mocodawców. Nie możemy zobowiązać się do ich reprezentowania poza obszarem RP.

 

Jak wygląda zobowiązanie, które otrzymam e-mailem?
Przykładowe zobowiązanie może wyglądać tak:
Ja, rzecznik patentowy &&& zobowiązuję się wobec &&&, że w przypadku skierowania do niego w okresie do &&& roszczeń osób trzecich w związku z działaniem opisanym poniżej realizowanym w okresie od 1.04.2020 do 1.05.2020, będę reprezentował go pro bono w negocjacjach i w ewentualnych postępowaniach sądowych i administracyjnych.

 

Czy przesłane informacje są poufne?
Tak! Wszelkie informacje, które prześlesz nam za pomocą załączonego formularza objęte są tajemnicą zawodową rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. W formularzu poprosimy Cię o zgodę na częściowe ujawnienie przez nas opisanego stanu faktycznego, bez ujawniania danych osobowych. Ta zgoda nie jest jednak konieczna dla przetworzenia Twojego zgłoszenia.

 

Czy potwierdzicie mi, że nie naruszam cudzych praw?
Niestety nie. Taka analiza wymaga przynajmniej kilkudziesięciu godzin pracy. Nie możemy tego zaoferować. Jesteśmy jednak przekonani, że zaproponowane przez nas rozwiązanie będzie wystarczające. Jeśli stwierdzimy przynajmniej przeciętne lub duże ryzyko naruszenia praw osób trzecich – poinformujemy Cię o tym, odradzając kontynuowanie opisanych działań.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania, napisz do nas.

Partnerzy

Jesli jesteś rzecznikiem patentowym, adwokatem lub radcą prawnym i chcesz włączyć się

w naszą inicjatywę, napisz do nas.