Sukces Stanisława Gibalskiego w IP Challenge

Stanisław GIbalski w IP challege

Sukces Stanisława Gibalskiego w IP Challenge

W sobotę ogłoszono wyniki prestiżowego międzyuczelnianego turnieju w zakresie prawa własności intelektualnej IP Challenge. Nasz współpracownik, Stanisław Gibalski jest członkiem zwycięskiej drużyny reprezentującej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wynik ex aequo dzielony z zespołem Uniwersytetu Warszawskiego).

Jak podają organizatorzy, IP Challenge to coroczny międzyuniwersytecki turniej z zakresu prawa własności intelektualnej. Nieoficjalnie nazywany jest akademickimi mistrzostwami Polski w tej dziedzinie. W tym prestiżowym konkursie biorą udział uniwersytety z całej Polski, wystawiając swoje trzyosobowe reprezentacje. W trakcie kilkumiesięcznej rywalizacji uczestnicy IP Challenge rozwiązują turniejowe zadania prawnicze wyznaczane przez organizatorów. Zadania dotyczą wszystkich aspektów prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych i projektów wynalazczych.

W poprzednich edycjach IP Challenge czterokrotnie zwyciężał Uniwersytet Warszawski (2009, 2013, 2014 i 2020). Dwukrotnie zwyciężył Uniwersytet Jagielloński (2015, 2019). zaś po jednym razie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012) oraz Uniwersytet w Białymstoku. Jak widać, tegoroczny sukces będzie miał olbrzymi wpływ na statystyki poznańskiego uniwersytetu.

Gratulujemy wszystkim laureatom i zachęcamy ich do wyboru ścieżki kariery rzecznika patentowego!