Jak chronić design kompleksowo? – jeden produkt, kilka wzorów przemysłowych

Jak chronić design kompleksowo? – jeden produkt, kilka wzorów przemysłowych

Niedawno pisaliśmy na blogu o tym, jak jeden produkt można chronić wieloma rodzajami praw własności intelektualnej. Dzisiaj, na przykładzie rowerka biegowego UNIQ marki Kinderkraft, chcemy pokazać, ile wzorów przemysłowych powinno chronić jeden produkt, aby móc skutecznie dochodzić praw w razie naruszenia.

Dla przypomnienia – wzór przemysłowy to prawo własności intelektualnej, które chroni wygląd produktu maksymalnie przez 25 lat.

Jak chronić wzór przemysłowy?

Zarejestrowany wzór przemysłowy chroni produkt o dokładnie takim wyglądzie, jaki mamy w rejestrze. Jeśli więc jako wzór zgłosimy rowerek biegowy jak na obrazku poniżej, chronimy właśnie ten wygląd rowerka: jego kształt, kolor, zastosowany design.

Jeśli do obrotu wprowadzony zostałby rowerek o innym kolorze czy kształcie ramy, taki wzór mógłby zawieść w skutecznej ochronie naszego designu. Dlatego, aby uzyskać szeroką ochronę produktu, należy zgłosić wiele wzorów z odpowiednio przygotowanymi rysunkami.

Jak przedstawia się wzory przemysłowe?

Urzędy mają specjalne wytyczne do przedstawiania wzorów przemysłowych w rejestrze. Wzory należy przedstawiać:

  • na neutralnym tle – muszą wyraźnie odróżniać się od otoczenia;
  • w jednym formacie widoków np. zdjęcia albo rysunki techniczne;
  • w tej samej kolorystyce – widoki produktu z różnych stron, które różnią się kolorem, traktuje się jako inne wzory.

W widokach wzorów można również zastosować tzw. wyłączenia. Jeśli nie chcemy chronić danego elementu produktu, możemy zaznaczyć go linią przerywaną lub rozmyć ten element. Możemy też chroniony element oznaczyć zamkniętą linią. Wtedy elementy wychodzące poza tę linię nie będą podlegać ochronie.

Jak zgłosić wzór przemysłowy – zgłoszenie wzoru przemysłowego na przykładzie rowerka biegowego UNIQ marki Kinderkraft

Zakres ochrony wzoru przemysłowego najlepiej zrozumieć na przykładzie z praktyki. Opracowując strategię ochrony rowerka biegowego UNIQ, wiedzieliśmy, że należy chronić kształt rowerka, niezależnie do jego kolorystyki, ale również zastosowany w nim design. Do ochrony, wspólnie z klientem, zgłosiliśmy następujące wzory:

  • Wygląd rowerka z boku, bez szczególnej kolorystyki – wzór numer 006541165-0027

Ten wzór przemysłowy chroni wygląd rowerka z boku. Jeśli więc konkurent wypuści na rynek rowerek biegowy o takim samym kształcie, to sprzedaż produktów będzie można skutecznie zablokować niezależnie od kolorystyki rowerka.

  • Wygląd rowerka, z przodu, z tyłu, z góry oraz z dołu, bez szczególnej kolorystyki – wzór numer 006541165-0017

Podobnie, jeśli chodzi o ochronę wyglądu rowerka w elementach widocznych z góry, dołu, z tyłu lub z przodu. Tu również nie zastrzeżono szczególnej kolorystyki rowerka.

Design łączenia ramy z siodełkiem oraz wyglądu kierownicy był również ważny dla klienta. W porównaniu do rowerków biegowych, które już były dostępne na rynku, te rozwiązania były nowe. Dlatego do ochrony zgłosiliśmy również oddzielnie te elementy. Dzięki temu, nawet jeśli zostaną one wykorzystane w rowerkach o zupełnie innym wyglądzie, będą skutecznie blokowały ich sprzedaż.

Warto zwrócić uwagę na to, że koło rowerka na widoku po prawe jest narysowane przerywaną linią. To oznacza, że sam kształt i umiejscowienie koła nie są objęte ochroną.

Podobnie, bardzo ważnym elementem rowerka UNIQ jest jego rama o charakterystycznym kształcie. Ten wzór chroni samą ramę rowerka, niezależnie od tego, jaki kształt mają inne elementy. Tutaj również elementy poza ochroną są narysowane linia przerywaną.

Z kolei wyżej przedstawione wzory chronią zestawienia kolorystyczne rowerków. Sam kształt rowerków i tym razem zaznaczono przerywaną linią. Oznacza to, że wykorzystanie takiego zestawienia kolorystycznego w rowerkach o innym kształcie również może być zablokowane na podstawie tych wzorów. Warto zauważyć, że każdy ze wzorów przedstawia rowerek w widokach z różnych stron. Wszystkie widoki można znaleźć w rejestrze EUIPO.

Wszystkie rowerki UNIQ mają również ciekawy design po wewnętrznej stronie ramy. Tu po raz kolejny zastosowaliśmy przerywane linie kształtu ramy, aby chronić design niezależnie od kształtu ramy. Wzory wskazane w punkcie powyżej, również w jednym z widoków pokazują widok ramy po stronie wewnętrznej.

Rowerki biegowe UNIQ posiadają też inne elementy dekoracyjne. Dla uzupełnienia ich ochrony zgłosiliśmy przykładowo wzory elementu imitującego światło z przodu rowerka.

Naruszenie wzorów przemysłowych – jak w praktyce dochodzić swoich praw?

Nasz klient zarejestrował powyższe wzory przemysłowe w połowie 2019 r. Już na początku 2021 r. mieliśmy okazję sprawdzić, jak zaproponowana przez nas ochrona sprawdza się w praktyce. Na rynku pojawiły się rowerki biegowe produkowane przez konkurenta. Ich kolorystyka i wzornictwo były odmienne od tej zastosowanej w rowerkach Kinderkraft, jednak kształt rowerków był identyczny.

Nasz klient stanowczo zareagował na to naruszenie wzoru przemysłowego. Wspólnie złożyliśmy wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń, powołując się właśnie na wzory chroniące kształt rowerka tj. wzory nr 006541165-0015, 006541165-0016, 006541165-0017, 006541165-0018 oraz 006541165-0027. Sąd udzielił naszemu klientowi zabezpieczenia roszczeń, uznając, że uprawdopodobniliśmy jego roszczenie. Pozwoliło to skutecznie zablokować sprzedaż i eksport rowerków przez konkurenta – w ciągu niecałego pół roku. Obecnie trwa postępowanie cywilne w tej sprawie.

Jeśli jako wzór przemysłowy zarejestrowalibyśmy widok całego rowerku, jak na pierwszym zdjęciu w artykule, możliwe, że sprawa nie miałaby pozytywnego zakończenia. Sąd mógłby uznać, że ze względu na odmienne kolorystyki rowerków, wzór i kwestionowany produkt wywołują odmienne wrażenie.

Strategia zgłaszania wzorów przemysłowych – skuteczna ochrona designu

Jak widać na przykładzie rowerka UNIQ, jeden produkt można chronić kilkunastoma wzorami przemysłowymi, a każdy z nich chroni inny element rowerka. Takie podejście daje kompleksową ochronę jednego produktu. Niezależnie od tego, czy konkurencja wykorzysta kształt rowerka, jego wzornictwo, zestawienie kolorystyczne czy drobne elementy dekoracyjne, nasz klient może skutecznie dochodzić swoich praw.

Dziękujemy bardzo 4Kraft Sp. z o.o., właścicielowi marki Kinderkraft, za możliwość podzielenia się z Czytelnikami tym przypadkiem.

Magdalena Podbielska
Radca prawny, prawnik, Associate