Spór patentowy – od czego zacząć?

Spór patentowy – od czego zacząć?

Prosty sposób wyboru strategii na prowadzenie sporu patentowego – ponowne poszukiwanie w stanie techniki.

Dostałeś właśnie pismo z kancelarii prawnej o zaprzestanie naruszeń patentu? Otrzymałeś pozew z takimi żądaniami i zabezpieczeniem roszczeń? Rozpoczynasz spór patentowy? Zastanawiasz się, jaką strategię postępowania wybrać? Twoja konkurencja ma patent i boisz się, że ich prawo wyłączne może negatywnie wpływać na Twoją działalność? Chcesz unieważnić patent i rozpocząć spór?

Spór patentowy – co robić?

Wszystkie powyższe pytania mają wspólny mianownik. Właściwie dwa. Patent i spór. Patent zapewnia monopol na zawodowe wykorzystywanie opisanego w nim rozwiązania. Co jednak można zrobić w przypadku sporu patentowego, a zwłaszcza na jego początku?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Czynników wpływających na postępowania sporne jest niezwykle dużo. Uwzględnienia wymaga sytuacja biznesowa, a także plany i zamierzenia podmiotu wchodzącego w spór. Dobrych pomysłów i strategii na prowadzenie sporu o patent jest tak wiele, jak osób prowadzących te spory.

Niezależnie od tego, po której stronie tego sporu jesteś i jakie są pozostałe uwarunkowania sprawy – w centrum sporu zazwyczaj jest wspominany już patent.

Patent na wynalazek – wartość patentu

Dobrym punktem wyjścia w sporze patentowym jest zwykle ocena, jaką wartość ma patent. Nie chodzi tutaj wcale o kwestie finansowe, lecz o jego innowacyjność. Trzeba więc wrócić na chwilę do początku uzyskiwania ochrony na wynalazek.

Podstawowymi przesłankami, które musi spełnić wynalazek, żeby uzyskać ochronę patentową, są nowość i poziom wynalazczy. Potocznie mówiąc, wynalazek musi być rozwiązaniem innowacyjnym. Wymienione przesłanki innowacyjności ocenia urząd, jak na przykład Urząd Patentowy RP lub Europejski Urząd Patentowy. Zwykle tylko urzędy patentowe mają uprawnienia do prawomocnej oceny tych przesłanek.

Dokonana przez urząd ocena nowości i poziomu wynalazczego może być jednak niedoskonała. Wynika to z ilości dostępnych informacji. Zarówno urząd, jak i rzecznik patentowy, prowadząc poszukiwania patentowe, uzyskuje dostęp do dokumentów niemal z całego świata. Liczba wcześniejszych dokumentów, które trzeba ocenić w odniesieniu do badanego wynalazku, może być naprawdę duża. Stojąc na progu sporu, warto więc ponownie ocenić, czy patent został udzielony na rozwiązanie nowe i nieoczywiste, a więc czy patent ma dużą wartość – a może wręcz przeciwnie, udzielona ochrona jest słaba i są szanse, żeby ją podważyć.

W tym celu warto ponownie przeprowadzić poszukiwanie patentowe. Należy sprawdzić, czy opisanego w patencie rozwiązania nie ujawniono wcześniej w innych publikacjach, zwłaszcza patentowych. Dowiemy się wtedy, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której do ochrony został zgłoszony znany już produkt lub stosowana wcześniej metoda.

Spór patentowy a badania patentowe – ponowne poszukiwania w bazach danych

Z pomocą przychodzą liczne bazy danych patentowych. Można rozpocząć od baz z darmowym dostępem, jak:

Przydają się także komercyjne bazy danych, jak LexisNexis TotalPatent One oraz IPRally, które wykorzystujemy w pracy w naszej kancelarii.

Przeprowadzenie ponownego poszukiwania w bazach danych nie jest jednak proste. Jesteśmy na etapie, gdzie przeprowadzono już co najmniej jedno poszukiwanie w bazach patentowych. Zrobił to urząd, który, przeszukując bazy, nie natrafił na rozwiązania podważające nowość i poziom wynalazczy wynalazku. Stojąc więc u  progu sporu patentowego, mamy przed sobą pracochłonne zadanie.

Pomocna bywa sztuczna inteligencja wykorzystywana w oprogramowaniu IPRally. Równie duże możliwości dają rozbudowane zapytania, które można tworzyć w LexisNexis TotalPatent One.

Spór o patent – wyjątek i reguła

Niezależnie od wykorzystywanych narzędzi, decyduje czas, który przeznaczymy na pracę nad ponowną oceną wynalazku. W niezwykle wyjątkowej, ale idealnej sytuacji, podczas poszukiwania patentowego natrafiamy na wcześniejszy dokument o identycznym zakresie, jak patent stojący w centrum naszego sporu. W tym momencie mamy przede wszystkim wiedzę, że ten patent możemy podważyć. Taki patent nie ma dużej wartości, a przez to uzyskujemy silne argumenty do prowadzenia ewentualnych negocjacji z właścicielem spornego patentu. Z drugiej strony możemy przygotować wniosek o unieważnienie takiego patentu.

W częstszym przypadku na poszukiwaniach w bazach patentowych spędzamy dużo czasu. Wykorzystujemy różne metody i strategie prowadzenia badań patentowych. Pożądanym rezultatem jest odnalezienie wcześniejszych i znaczących dokumentów, które możemy odnieść do spornego patentu. Nie jest to jednak pewnik. Zdarzają się sprawy, w których pomimo poświęcenia wielu godzin na poszukiwania w bazach patentowych, nadal nie mamy punktu zaczepienia do spornego patentu. Podobnie jak w idealnym przypadku, tutaj również uzyskujemy wiedzę. Jednak nasza sytuacja jest diametralnie inna. Nie mamy podstaw, żeby unieważnić patent i okazuje się, że patent drugiej strony jest bardzo silny. Może warto w takim przypadku rozważyć bardziej ugodową postawę podczas prowadzenia sporu?

Jak prowadzić spór patentowy – potrzebna jest dobra analiza sytuacji

Spory patentowe to bardzo obszerny temat. W ich trakcie można napotkać wiele problemów i nieoczekiwanych sytuacji. Dobrym i często spotykanym punktem rozpoczęcia takich postępowań jest ponowne poszukiwanie w bazach patentowych. Dzięki niemu uzyskujemy wiedzę, jak dalej prowadzić spór patentowy.

Podważyć cudzy patent – czy mamy takie szanse, czy może lepiej się dogadać z drugą stroną? Kierunek i sposób prowadzenia sporu patentowego warto więc uzależnić od wyników przeprowadzonego poszukiwania patentowego.