Rzecznik patentowy – kto to?

rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy – kto to?

W wielu dziedzinach innowacyjność jest kluczem do sukcesu. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że każde nowe rozwiązanie to cenny zasób przedsiębiorstwa, przekładający się na wymierne korzyści finansowe. Ochrona tych rozwiązań jest więc bardzo istotną kwestią. Jak je chronić? Z pomocą przychodzi rzecznik patentowy.

Co robi rzecznik patentowy?

Głównym zdaniem rzecznika patentowego jest doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej. Kancelarie rzeczników patentowych pomagają klientom w sprawach dotyczących ochrony prawnej m. in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych.

Zawód rzecznika patentowego wyróżnia interdyscyplinarność. Rzecznikiem patentowym może zostać nie tylko osoba z wykształceniem prawniczym, ale także technicznym. Już na etapie egzaminu wstępnego weryfikuje się nie tylko wiedzę prawniczą kandydata, ale również znajomość różnych dziedzin techniki.

Jak zostać rzecznikiem patentowym?

Aby zostać rzecznikiem patentowym wymagane jest przede wszystkim odpowiednie wykształcenie. Kandydat na rzecznika patentowego musi ukończyć wyższe studia magisterskie na kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. W szczególności mogą to być studia techniczne lub prawnicze.

Kolejnym etapem edukacji rzecznika patentowego jest aplikacja. Aplikacja rzecznikowska trwa trzy lata. W trakcie aplikacji kandydaci do zawodu rzecznika patentowego zdobywają wiedzę z zakresu prawa własności przemysłowej, ale także między innymi: prawa gospodarczego, postępowania cywilnego i administracyjnego. Na tym etapie niezbędna jest także wiedza techniczna. Uprawnienia do wykonywania zawodu zdobywa się dzięki pozytywnemu wynikowi trzyczęściowego egzaminu, z których jedna wymaga sporządzenia dokumentacji do zgłoszenia wynalazku do ochrony.

Jak zostać europejskim rzecznikiem patentowym?

Każdy rzecznik patentowy może poszerzyć swoje kompetencje i zostać europejskim rzecznikiem patentowym. Aby zostać europejskim rzecznikiem patentowym, konieczne jest zdanie egzaminu organizowanego przez Europejski Urząd Patentowy–  European Qualifying Examination (EQE). Dzięki uzyskanym w ten sposób kompetencjom, możliwe jest występowanie w charakterze pełnomocnika w sprawach zgłoszeń patentów europejskich, które stanowią wiązkę patentów krajowych.

Rzecznik patentowy to również doradca biznesowy

Wysokie wymagania i konieczność wyspecjalizowania się sprawiają, że rzecznik patentowy jest bardzo dobrym doradcą biznesowym. Do jego kompetencji należy również pomoc w sprawach naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Dzięki połączeniu wiedzy prawniczej i technicznej, rzecznik patentowy ma do wyboru co najmniej kilka ścieżek kariery. Niekoniecznie musi decydować się na pracę w kancelarii. Duże przedsiębiorstwa chętnie zatrudniają specjalistów, którzy nie tylko dbają o ochronę wypracowanych rozwiązań, ale także skutecznie zarządzają całym portfolio praw własności intelektualnej firmy.

 

Kim jest więc rzecznik patentowy i co robi? Przede wszystkim, rzecznik patentowy to specjalista w kilku, pozornie bardzo różnych dziedzinach. Jest również profesjonalnym pełnomocnikiem i niezastąpionym doradcą. Jeśli borykasz się z problemem z zakresu ochrony własności przemysłowej, skorzystaj z pomocy kancelarii rzecznika patentowego i pozwól, aby ktoś profesjonalnie zadbał o Twoje interesy.