Program Diversity

Program Diversity

Godność, szacunek, tolerancja i równość – to główne założenia programu Diversity, który wdrożyliśmy 16 września.

Wydaje się on prosty i oczywisty, został jednak spisany, by nie było żadnych wątpliwości. Nasze miejsce pracy jest wolne od wszelkiej dyskryminacji. Program Diversity zwiera również deklarację braku wspierania organizacji, które jawnie sprzeciwiają się wyznawanym przez nas wartościom.

Na potrzeby programu zostało stworzone stanowisko Chief Diversity Officer’a. Demokratycznie wybraną osobą została Aleksandra Frala, do której obowiązków będzie należeć wprowadzenie programu. Ponadto CDO bada, na prośbę członków kancelarii, przypadki naruszenia ich praw.

Liczymy na to, że każda kancelaria wprowadzi taki program u siebie.