Polacy w gronie finalistów DesignEuropa 2018

Polacy w gronie finalistów DesignEuropa 2018

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przedstawił niedawno listę finalistów nominowanych do nagrody DesignEuropa 2018. Nagrodę tę otrzymują corocznie przedsiębiorstwa i projektanci, którzy wprowadzili na rynek wyróżniające się wzory. Uczestnicy konkursu korzystają z ochrony, jaką zapewnia zarejestrowany wzór wspólnotowy. O nagrodzie DesignEuropa pisaliśmy już na naszym blogu.

Finalistów wyłania jury złożone z ekspertów z dziedziny ekonomii, biznesu oraz własności intelektualnej. Zwycięzców tegorocznej edycji DesignEuropa poznamy podczas gali rozdania nagród, która odbędzie się 27 listopada 2018 r. w Warszawie. W tym roku mamy szczególny powód do dumy, bo w gronie finalistów znalazły się dwa przedsiębiorstwa z Polski – Fibaro S.A. oraz BRASTER S.A.

Finaliści DesignEuropa 2018 – FIBARO S.A i BRASTER S.A

Spółkę FIBARO S.A. nominowano do nagrody w kategorii „Nagroda branżowa” za zarejestrowany wzór inteligentnego dzwonka wideo do drzwi (intercom).  Projekt stworzył Maciej Fiedler. Intercom umożliwia zdalne sterowanie dostępem do domu użytkownika przy wykorzystaniu kamery szerokokątnej gwarantującej wysoką jakość full HD. Kamerze towarzyszy aplikacja, która umożliwia użytkownikom przeglądanie i nagrywanie osób dzwoniących do drzwi. Pozwala również na prowadzenie rozmów wideo oraz otwieranie drzwi.

Kolejny nominowany, Spółka BRASTER S.A., otrzymała nominację w kategorii „Nagroda dla małych i nowo utworzonych przedsiębiorstw”. Jury doceniło innowacyjne urządzenie do samodzielnego badania piersi w domu. Urządzenie monitoruje rozkład temperatury i wykrywa obszary o podwyższonej temperaturze, które mogą wskazywać na występowanie zmian nowotworowych. Za projekt tego produktu odpowiada ośmiu projektantów: Arif Veendijk, Grzegorz Ciupiński, Jakub Oller, Jeroen de Graaf, Michał Biernat, Reiner Halbertsma, Rogier Braak oraz Sander Patje.

Sposoby graficznego przedstawienia wzoru

Naszą uwagę zwróciły różne sposoby graficznego przedstawienia ww. wzorów bazie EUIPO.

Spółka FIBARO zdecydowała się na zgłoszenie ilustracji przedstawiających urządzenie tak, jak wygląda ono w rzeczywistości. Wykorzystano przy tym szczegółowe wizualizacje 3D:

BRASTER natomiast załączył do zgłoszenia szkice, przedstawiające jedynie kontury swojego urządzenia:

Czy któreś rozwiązanie jest lepsze?

Najlepszy sposób graficznego przedstawienia wzoru

Przedsiębiorcy mają sporą swobodę decydowania o tym, w jaki sposób przedstawią graficznie swój produkt na potrzeby zgłoszenia. Przepisy unijne dopuszczają załączenie do zgłoszenia zdjęcia bądź grafiki – kolorowej lub czarno-białej. Czy któraś z tych możliwości jest korzystniejsza i czy w ogóle warto preferować którąś z nich?

Przede wszystkim, należy wyjaśnić, że wzór wspólnotowy chroni wszystko to, co przedstawiono na ilustracji załączonej do zgłoszenia. Nie chroni  samej abstrakcyjnej idei czy pomysłu na produkt. Dzięki rejestracji czarno-białego konturu wzoru uzyskujemy zatem ochronę samego kształtu. Ochrona będzie nam przysługiwać na wszystkie warianty kolorystyczne, materiały, z których produkt może być wykonany itp.[1] Elementy nieprzedstawione na ilustracji, nie będą podlegały ochronie i nie będą miały wpływu na ocenę podobieństwa produktów ewentualnych naruszycieli.

W przypadku załączenia do zgłoszenia zdjęcia czy kolorowej ilustracji – ochrona obejmie także kolor, teksturę materiału i inne widoczne cechy składające się na wygląd produktu.  Czasami może być to zamierzone (zwłaszcza, gdy to te elementy decydują o indywidualnym charakterze produktu), a czasami nie. W takim przypadku ujęcie w zgłoszeniu zbyt dużej liczby szczegółów może niepotrzebnie zawęzić ochronę wynikającą z rejestracji. Boleśnie przekonał się o tym producent walizek Trunki, któremu nie udało się zablokować wejścia na rynek konkurencyjnych produktów o zbliżonym kształcie. Powodem było – jak się okazało – zbyt szczegółowe przedstawienie produktu w zgłoszeniu wzoru przemysłowego [2].

Wybór formy przedstawienia wzoru powinien być zawsze świadomy. Nie ma jednej, najlepszej metody zaprezentowania wzoru we wniosku o udzielenie prawa z rejestracji. Wiele zależy od intencji wnioskodawcy i przyjętej strategii ochrony praw własności przemysłowej.

[1] Por. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, w: System Prawa Prywatnego, red. R. Skubisz, wyd. 2 (2017), str. 307, Legalis ; wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie Sphere Time przeciwko OHIM, T-68/10, ECLI:EU:T:2011:269, pkt 82.

[2] Por. Wyrok UK Supreme Court z 12 marca 2016 w sprawie , PMS International Limited v Magmatic Limited [2016] UKSC 12.