Patent – dlaczego warto?

Patent - czy warto

Patent – dlaczego warto?

Odpowiedź na pytanie, czy warto mieć patent na swoje rozwiązanie techniczne, może być kluczowa dla wielu firm.  Kierowanie strategią rozwoju określonej technologii w dowolnej dziedzinie biznesowej to przecież nie lada wyzwanie. Warto więc dobrze przemyśleć nie tylko to, w jaki sposób zamierzamy rozwijać daną technologię, ale także, w jaki sposób będziemy chronić wyniki prac nad nią.

Niejednokrotnie wypracowywanie nowego rozwiązania, rozwój stworzonej technologii, bądź ulepszenie istniejącej, to setki godzin badań i eksperymentów. To także duża inwestycja finansowa. Co daje nam ochrona patentowa? Czy służy rozwojowi biznesu? Czy może stać się źródłem dodatkowego przychodu? Sprawdźmy!

Co to jest patent?

Patent to prawo wyłączne uprawniające do korzystania z chronionego wynalazku w sposób zarobkowy – na określonym terytorium i przez określony czas. To forma ochrony nowych i posiadających poziom wynalazczy rozwiązań technicznych. W skrócie jest to prawo służące do zakazywania innym korzystania z chronionego nim rozwiązania bez zgody Uprawnionego (właściciela patentu).

Co daje patent?

Patent powinien zapewniać ochronę, a jednocześnie umożliwiać Uprawnionemu uzyskiwanie korzyści. Aby osiągnąć te cele warto dobrze rozplanować tzw. strategię patentową. Uzyskanie ochrony patentowej nowych rozwiązań umożliwia właścicielowi patentu m.in. uzyskanie zwrotu z inwestycji, jaką poczynił na opatentowanie stworzonej przez siebie technologii.

Patent a konkurencja – ochrona patentowa jako narzędzie blokady konkurencji

Jak wspomnieliśmy wcześniej, główna korzyść wynikająca z patentu to możliwość zakazania bezprawnego korzystania przez inne podmioty z rozwiązania nim chronionego. Po opatentowaniu wynalazek staje się własnością intelektualną Uprawionego i nie można go produkować, reprodukować lub sprzedawać bez jego zgody.

Innymi słowy, chronione patentem rozwiązanie staje się niedostępne dla konkurencji. Takie prawo ochronne pozwala wyłącznie właścicielowi patentu korzystać z niego i uzyskiwać zyski przez 20 lat od daty zgłoszenia.

Innowacyjna firma a patent – portfolio patentowe dowodem na  kreatywność biznesu

Aktywność patentowa, czyli wartość mówiąca o liczbie zgłaszanych do ochrony rozwiązań oraz przyznanych patentów, to pewnego rodzaju miernik innowacyjności biznesu. Pomaga wzmocnić pozycję rynkową i rozpoznawalność firmy. Jest także niezbitym dowodem na to, że przedsiębiorstwo stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb przemysłu oraz konsumentów. Dla mniejszych firm portfolio patentowe to niejednokrotnie także pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego Z perspektywy przedsiębiorstwa patent to również wartość niematerialna i prawna, dzięki czemu zwiększa on jego wycenę.

Niezależnie jednak od strategii patentowej w Twojej firmie, warto również monitorować działania konkurentów. Bieżące doglądanie ich poszerzającego się portfolio patentowego, da Ci obraz strategii rozwoju konkurencji. Pomoże też w porę zareagować, gdy będzie to konieczne.

Patent jako narzędzie biznesowe – licencje i licencje krzyżowe

Właściciel patentu, oprócz wykorzystywania wynalazku we własnym biznesie, może także zezwalać innym podmiotom na korzystanie z patentu – na podstawie odpowiedniej umowy licencyjnej. Umowa licencyjna może stać się źródłem cyklicznych przychodów, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Jeśli jednak to nam zależy na korzystaniu z technologii konkurenta, a jednocześnie mamy do zaoferowania coś w zamian, rozwiązaniem jest licencja krzyżowa. Licencja krzyżowa daje nam dostęp do technologii konkurenta, dzięki czemu w krótszym czasie możemy ulepszyć swoją technologię oraz uzyskać dostęp do nowych rynków.

Dobra strategia patentowa pomoże chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa

Patenty zapewniają zarówno mniejszym, jak i większym przedsiębiorstwom ochronę wypracowanych przez nie rozwiązań i technologii. Co więcej, mogą również stać się pomocne w pozyskaniu zwrotu z inwestycji w rozwój techniczny w Twojej firmie.

Odpowiednia strategia patentowa, uwzględniająca potrzeby danego biznesu, może być kluczem do rozwoju i pobudzania innowacyjności. Dobra kancelaria patentowa pomoże opracować ją i wdrożyć.