Marcin Wróblewski jako EPI Coach

Marcin Wróblewski rzecznik patentowy

Marcin Wróblewski jako EPI Coach

Europejski rzecznik patentowy Marcin Wróblewski będzie pełnił rolę Coacha European Patent Institute (EPI) dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych. Marcin będzie wspierał kandydatów w trakcie ich przygotowań do Europejskiego Egzaminu Kwalifikującego (EQE). Działalność jest prowadzona w ramach programu Candidate Support Project (CSP) organizowanego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Celem programu CSP jest wspieranie kandydatów w przygotowaniach do Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego (EQE). Uczestnicy CSP pochodzą z państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, które mają małą liczbę wykwalifikowanych przedstawicieli zawodowych przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Marcin uzyskał uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego (EQE) w 2018 roku. Oprócz swojej działalności w European Patent Institute (EPI) jest również tutorem EQELIBRIUM.