Konferencja “Trade Secrets In Theory And Practice”

Konferencja “Trade Secrets In Theory And Practice”

Wczoraj mieliśmy przyjemność brać udział w międzynarodowej konferencji “Trade Secrets In Theory And Practice”, która była organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja poświęcona była przede wszystkim kwestiom harmonizacji ochrony tajemnic handlowych w Unii Europejskiej wynikającej z przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Włoch, Indii  oraz Hiszpanii.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy zostać partnerem tak inspirującego, międzynarodowego wydarzenia.