JvWF w rankingu WTR1000

JvWF w rankingu WTR1000

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria znalazła się na liście najlepszych kancelarii w Polsce w rankingu WTR1000. Ranking ten publikowany jest co roku przez magazyn World Trade Mark Review i obejmuje najlepsze kancelarie zajmujące się znakami towarowymi we wszystkich rejonach świata. Niezależność rankingu czyni go jednym z najbardziej prestiżowych w tej branży.

W rankingu WTR1000 2020 uznano nas za jedną z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się kancelarii w Polsce:

JvWF is definitely one of the most modern and progressive trademark companies in Poland. This innovative team knows how to manage large portfolios, provide quick digitized communication and successfully protect global brands in a competitive international market.

Rzecz. pat. Bartosz Fert został rekomendowany w kwestiach spornych (enforcement and litigation) i określony jako praktyk ze świetnym rozeznaniem w sprawach biznesowych, wyjątkowo oddany sprawom swoich klientów i przywiązujący wagę do szczegółów.

Rzecz. pat. Iwona Jakubiak vel Wojtczak została szczególnie doceniona za wyjątkowe zdolności analityczne i umiejętność sprawnego planowania ochrony znaków towarowych. Rekomendowano ją w zakresie strategii i uzyskiwania ochrony (prosecution and strategy). W rankingu podkreślono również jej dostępność dla klientów oraz jasność i czytelność komunikacji.

WTR1000 jest niezależnym rankingiem profesjonalistów w dziedzinie znaków towarowych.  Prowadzone co roku badania obejmują swoim zasięgiem aż 80 jurysdykcji na całym świecie. Po zamknięciu zgłoszeń do rankingu, zespół World Trade Mark Review przez kilka miesięcy przeprowadza tysiące rozmów zarówno ze zgłoszonymi do rankingu kancelariami i indywidualnymi specjalistami, jak i z ich klientami i współpracownikami. Na tej podstawie ustalana jest lista najbardziej kompetentnych specjalistów w dziedzinie znaków towarowych i ochrony marki, którzy cieszą się największym zaufaniem klientów oraz uznaniem w swojej branży.