Jesteśmy wśród najlepszych

Jesteśmy wśród najlepszych

23-24 maja 2019 w Strasburgu odbywa się 30th European Tutors’ Meeting of CEIPI. Jednym z zaproszonych gości jest Łukasz Bogdan, rzecznik patentowy z naszej kancelarii, który poza pracą zawodową aktywnie zajmuje się koordynacją kursu CEIPI Basic Training in European Patent Law w Krakowie. Jest również twórcą platformy szkoleniowej dla europejskich rzeczników patentowych EQELIBRIUM.org. Obie inicjatywy aktywnie wspierają na terenie Europy edukację kandydatów na europejskich rzeczników patentowych zdających egzamin EQE.

Gospodarzem spotkania jest Thierry Debled, dyrektor International Section CEIPI.

W spotkaniu uczestniczą między innymi Francis Leyder, prezydent European Patent Instuitute (EPI), Derk Visser, autor książki „Annotated Patent Convention” i Cees Mulder, autor książki „The Cross-Referenced Patent Cooperation Treaty”. Wśród uczestników są Gabi Fettes, Katerina Hartvichova i Oana Boncea, tutorki CEIPI. Europejski Urząd Patentowy jest reprezentowany przez Giovaniego Agcę.

Podczas spotkania omawiane są tematy związane z bieżącymi wyzwaniami dotyczącymi CEIPI Basic Training in European Patent Law. Uczestnicy ponadto zapoznają się z najnowszym orzecznictwem Komisji Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego, zmianami w organizacji egzaminu wstępnego EQE pre-exam. Podczas spotkania odbędzie się również sesja dotycząca najnowszych zmian w Układzie o współpracy patentowej (PCT).

Jesteśmy wśród najlepszych w Europie! Dla Was!