Jednolity Sąd Patentowy – za czy przeciw?

Jednolity Sąd Patentowy – za czy przeciw?

W gmachu głównym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, 24 maja 2019 r. odbyło się spotkanie poświęcone sprawie przeanalizowania i ewentualnej aktualizacji stanowiska Polski w przedmiocie wprowadzenia jednolitego systemu patentowego oraz Jednolitego Sądu Patentowego. W wydarzeniu brał udział europejski rzecznik patentowy Marcin Wróblewski, członek naszego zespołu.

Udział w spotkaniu brali również między innymi:

  • ze strony Ministerstwa: Jan Staniłko oraz Michał Kuliński,
  • prof. dr hab. Aurelia Nowicka z  Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • prezes PIRP Dorota Rzążewska,
  • wiceprezes PIRP Paweł Kurcman,
  • p.o. prezesa UPRP Edyta Demby-Siwek,
  • dyrektor Departamentu Badań Patentowych UPRP Piotr Czaplicki
  • przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej Bartosz Krakowiak.

Podczas spotkania omówiono stan aktualnych działań mających na celu wprowadzenie pakietu jednolitego oraz zagrożenia płynące z jego wdrożenia. Z dyskusji wyłoniła się niestety negatywna perspektywa, w której szanse na wdrożenie jednolitego systemu patentowego oraz Jednolitego Sądu Patentowego wydają się być znacząco mniejsze niż jeszcze jakiś czas temu.