Iwona Jakubiak vel Wojtczak i Bartosz Fert sędziami sądu polubownego przy Międzynarodowych Targach Poznańskich

Iwona Jakubiak vel Wojtczak i Bartosz Fert sędziami sądu polubownego przy Międzynarodowych Targach Poznańskich

Partnerzy naszej kancelarii będą pełnić rolę ekspertów w przyspieszonej procedurze spornej, przyjętej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w Poznaniu w ramach projektu IP Friendly.

Przyspieszona procedura sporna ma ułatwić wystawcom szybkie reagowanie na naruszenia praw własności intelektualnej mających miejsce w trakcie trwania wydarzeń targowych. Jej celem jest umożliwienie twórcom lub innym uprawnionym skutecznego ścigania takich naruszeń bez konieczności prowadzenia, często długotrwałych, sporów sądowych.

Rolą sędziego sądu polubownego w tej procedurze jest przede wszystkim ocena zgłaszanego naruszenia i w konsekwencji wydanie orzeczenia. Ekspert może między innymi nakazać wystawcy usunięcie określonych towarów, będących przedmiotem sporu, ze swojego stoiska lub, w pewnych przypadkach, nakazać zamknięcie takiego stoiska.

Rzecznicy z naszej kancelarii w najbliższym miesiącu będą pełnić swoje dyżury w dniach 4-7 lutego na targach:

oraz w dniach 19-20 lutego na Targach Mody Poznań.