Ile kosztuje uzyskanie patentu?

Ile kosztuje uzyskanie patentu?

Pytanie o koszty uzyskania patentu to jedno z najczęstszych pytań zadawanych rzecznikom patentowym. Nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, jednak warto wiedzieć, że koszty uzyskania patentu zależą od terytorium, na którym chcemy chronić nasze rozwiązanie. Inaczej przedstawiają się koszty uzyskania patentu w Polsce, a inaczej koszty uzyskania patentu europejskiego. Osobną kwestią jest również patent w USA.  W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje uzyskanie patentu w zależności od terytorium ochrony.

ile kosztuje uzyskanie patentu

Ile kosztuje uzyskanie patentu w Polsce?

Koszty uzyskania patentu na wynalazek w Polsce wynoszą średnio od 10 000 do 40 000 zł. Różnice wynikają z dziedziny techniki, stopnia złożoności rozwiązania i strategii zgłoszeniowej. Droższe są opisy z dziedziny elektroniki, biotechnologii i chemii. Na zwiększenie kosztów wpływa również agresywna strategia zgłoszeniowa.

Co więc składa się na koszty uzyskania patentu w Polsce? Są to:

  1. Koszt badania zdolności patentowej, przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia – od 8 000 do 20 000 zł.
  2. Koszt prowadzenia postępowania patentowego przed Urzędem Patentowym RP – od 2 000 do 20 000 zł.

 

Patent europejski – koszty uzyskania

Na potrzeby artykułu oszacowaliśmy, że koszt uzyskania patentu europejskiego wynosi średnio 35 000 – 70 000 zł.

Na koszt uzyskania patentu europejskiego składają się:

  1. Koszt badania zdolności patentowej, przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania zgłoszenia – od 15 000 do 25 000 zł.
  2. Koszty związane z postępowaniem prowadzonym przed Europejskim Urzędem Patentowym – średnio od 20 000 do 45 000 zł.

W odróżnieniu od patentów krajowych, patent europejski daje jedynie możliwość (ekspektatywę) uzyskania ochrony w wybranych krajach przynależących do Konwencji o patencie europejskim oraz krajów stowarzyszonych. Aby chronić swój wynalazek, należy jeszcze dokonać tzw. walidacji patentu europejskiego w poszczególnych krajach. Walidacja patentu europejskiego to po prostu uznanie ważności patentu w konkretnym kraju. Koszty walidacji patentu europejskiego wahają się zazwyczaj w granicach 2 500 – 15 000 zł za każdy kraj. To one stanowią zwykle największe obciążenie dla zgłaszającego. Ich wysokość wynika w dużej mierze z kosztów tłumaczeń.

Koszty przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej są wyższe niż w przypadku zgłoszeń krajowych, ponieważ wymagają unikalnych kwalifikacji. Pełnomocnikiem przed EPO może być wyłącznie europejski rzecznik patentowy. Uprawnienia krajowe nie wystarczą. Europejskimi rzecznikami patentowymi są osoby z technicznym wykształceniem, które z wynikiem pozytywnym złożyły niezwykle rozbudowany egzamin EQE. Do grona rzeczników europejskich należą też osoby, które w dacie akcesji Polski do Konwencji o patencie europejskim posiadały uprawnienia krajowe. Ci rzecznicy patentowi nie musieli podchodzić do egzaminu EQE.

Ile kosztuje uzyskanie patentu w USA?

Zgłoszenia wynalazku w USA można dokonać bezpośrednio w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA przy wsparciu lokalnej kancelarii. Według szacunków przedstawionych przez BlueIron koszt ochrony patentu w USA wynosi średnio 60 000 dolarów amerykańskich (USD). Obejmuje to wszystkie koszty – w tym prowadzenie postępowania i opłaty okresowe za przedłużenie prawa. Przeciętna stawka za dokonanie zgłoszenia to 12 000 USD.  Można też spotkać się z dużo niższymi cenami (w granicach 2 000 – 6 000 USD). Zwykle jednak wiążą się one z wyższymi kosztami na etapie prowadzenia postępowania. Dotyczy to zwłaszcza bardzo kontrowersyjnych z perspektywy strategii ochrony zgłoszeń wstępnych (tzw. provisional applications).

Szacunki te  pokrywają się z naszym doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań międzynarodowych po ich wejściu w fazę krajową w USA. Według naszych doświadczeń, w przeliczeniu na polską walutę, koszty uzyskania patentu w USA wynoszą ok. 100 000 złotych, przy założeniu, że sam opis patentowy zostanie przygotowany przez polską kancelarię. Odpowiada to kwocie 18 500,00 USD, określonej w szacunkach BlueIron jako Prosecution and fee,  powiększonej o koszty przygotowania opisu i koordynowanie postępowania przez polskiego rzecznika patentowego.

Wysokie koszty zgłoszeń patentowych – co można zrobić?

Najkrótsza odpowiedź na pytanie „Ile kosztuje uzyskanie patentu” to: „zbyt dużo”. Zwłaszcza koszty uzyskania zagranicznej ochrony patentowej są wysokie. Należy więc dokładnie przemyśleć na jakim terytorium rzeczywiście chcemy chronić nasz wynalazek. Najlepszym i najbezpieczniejszym wyjściem będzie konsultacja z rzecznikiem patentowym. Rzecznik patentowy pomoże w opracowaniu  optymalnej strategii ochrony danego wynalazku. Przemyślane działanie pozwoli znacznie rozłożyć w czasie koszty uzyskania poszczególnych patentów. Dostępne narzędzia prawne pozwalają efektywnie zarządzać kosztami postępowań zgłoszeniowych. Możliwe jest przeprowadzenie postępowań tak, aby największe wydatki ponieść dopiero po weryfikacji rynkowej opłacalności całej strategii patentowej i potwierdzeniu szans na uzyskanie ochrony.

Powiązane tematy

Jeśli chcesz poznać terminy w postępowaniu patentowym, może zainteresować Cię nasz wpis, w którym omówiliśmy, ile trwa uzyskanie patentu (długo!). Na naszym blogu przedstawiliśmy też strategię międzynarodowej ochrony patentowej i problematykę patentowania oprogramowania. Zapraszamy do lektury!