EUROPEJSKI EGZAMIN KWALIFIKACYJNY – egzamin na europejskiego rzecznika patentowego

EUROPEJSKI EGZAMIN KWALIFIKACYJNY - egzamin na europejskiego rzecznika patentowego

EUROPEJSKI EGZAMIN KWALIFIKACYJNY – egzamin na europejskiego rzecznika patentowego

Jesień za pasem, a wraz z nią zbliża się kolejny sezon intensywnych przygotowań dla kandydatów podchodzących do Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE (ang. European qualifying examination) na rzecznika patentowego. To temat nam bliski i znany od kuchni. W szeregach naszego zespołu mamy europejskiego rzecznika patentowego po zdanym egzaminie, a jeden z naszych współpracowników właśnie się do niego przygotowuje. To idealna pora, aby przyjrzeć się dokładniej egzaminowi, który określa się jako „najtrudniejszy egzamin świata”.

EQE – co to jest?

EQE to Europejski Egzamin Kwalifikacyjny. Sprawdza wiedzę i umiejętności kandydatów do reprezentacji w postępowaniach przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Egzamin ustanowiono w 1979 r. Od tej pory zdało go już blisko 10 000 kandydatów. EQE odbywa się raz do roku w lokalizacjach wyznaczonych przez EPO. Główne centrum egzaminacyjne znajduje się w Monachium.

Kandydaci przystępujący do egzaminu EQE muszą zaznajomić się z:

  • europejskim prawem patentowym,
  • Traktatem o współpracy patentowej (PCT),
  • Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej,
  • orzecznictwem Izb Odwoławczych EPO,
  • niektórymi przepisami krajowymi, jeśli dotyczą europejskich zgłoszeń patentowych i patentów europejskich.

Zakres egzaminu na europejskiego rzecznika patentowego dotyczy wyłącznie tekstów prawnych obowiązujących w dniu 31 października roku poprzedzającego EQE.

Kto może zapisać się na egzamin EQE?

Kandydat, który chce podejść do Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego, musi mieć kwalifikacje naukowe lub techniczne. Muszą to być kwalifikacje w zakresie np. biologii, biochemii, chemii, elektroniki, technologii budowlanej, technologii informacyjnej, matematyki, mechaniki, farmakologii lub fizyki[1].

Jak wygląda egzamin na europejskiego rzecznika patentowego?

Egzamin EQE składa się z pięciu części. Pierwsza z nich to egzamin wstępny EQE (ang. Pre-examination) tzw. Pre-Exam, który trwa 4 godziny. To test jednokrotnego wyboru, który sprawdza w stopniu podstawowym znajomość wymienionych tekstów prawnych. Sprawdza także umiejętność oceny zdolności patentowej rozwiązań technicznych oraz formułowania i interpretacji zastrzeżeń patentowych. Aby zdać tę część, kandydat musi zdobyć 70 punktów na 100 możliwych. Jeśli uzyska pozytywny wynik, może zapisać się na egzamin główny EQE (ang. Main Examination), który składa się z czterech części.

Kandydat może zapisać się w jednym roku na wszystkie części naraz albo tylko na jedną z nich, a pozostałe zdawać w kolejnych latach. Każda z części testuje inne aspekty związane z pracą europejskiego rzecznika patentowego:

  • część A trwa 4 godziny i weryfikuje umiejętność sporządzania zastrzeżeń patentowych oraz części wstępnej opisu patentowego,
  • część B trwa 3,5 godziny i wymaga przygotowania odpowiedzi na oficjalne pismo z Europejskiego Urzędu Patentowego,
  • część C trwa 5,5 godziny i wymaga przygotowania sprzeciwu do udzielonego patentu europejskiego,
  • część D trwa 5,5 godziny i ocenia zdolność w udzielaniu odpowiedzi na otwarte pytania prawne oraz przygotowaniu opinii prawnej.

Dokumenty egzaminacyjne są sporządzane w trzech oficjalnych językach EPO – angielskim, francuskim i niemieckim.

Szczęśliwcy, którzy zdali europejski egzamin kwalifikacyjny, po dokonaniu odpowiednich kroków proceduralnych, zostają wpisani na listę europejskich rzeczników patentowych[2]. Zostają tym samym członkami Instytutu Europejskich Rzeczników Patentowych[3] (ang. Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, EPI). Wszystkim kandydatom, którzy planują zmierzyć się z egzaminem kwalifikacyjnym EQE, życzymy powodzenia!


[1] OJ 2014 Supplementary publication

[2] Art. 134(2) EPC

[3] Art. 134a(2) EPC