DesignEuropa Awards na targach w Poznaniu – kilka słów o wzorach przemysłowych

DesignEuropa Awards na targach w Poznaniu – kilka słów o wzorach przemysłowych

W Poznaniu odbywają się targi Arena Design. Byliśmy na nich w ubiegły czwartek: silną, trzyosobową reprezentacją.

Jednym z wydarzeń towarzyszących była prezentacja uczestników i laureatów konkursu DesignEuropa Awards. Jest to konkurs organizowany przez Urząd UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante (EUIPO). Jego celem jest wyrażenie uznania dla przedsiębiorstw i projektantów, którzy wprowadzili na rynek wybitne wzornictw przy wsparciu wzorów wspólnotowych i dzięki zapewnianej przez nie ochronie.

Założenia konkursu DesignEuropa Awards świetnie pokazują, czym jest wzór przemysłowy. Jego istotę, znacznie lepiej od polskiego terminu, oddaje nazwa anglojęzyczna – design. Design to nie tylko funkcja; design to też nie tylko kwestie estetyki i ładnej prezencji. Gdy myślimy o dobrym wzornictwie, widzimy zwykle połączenie elementów estetycznych z cechami technicznymi i ergonomią. Doskonale widać to w projektach protoplastów współczesnego europejskiego designu – autorów niemieckiej szkoły Bauhausu:

Ochrona zarejestrowanego wzoru jest dosyć wąska — obejmuje każdy wzór, który wywołuje u poinformowanego użytkownika identyczne ogólne wrażenie. Z ochrony w tym trybie wykluczone są cechy wynikające wyłącznie z funkcji technicznej. Kluczowe jest tu jednak słowo „wyłącznie” – wzór może więc chronić także (pośrednio) elementy o technicznym charakterze.

Chroniony wzór musi być nowy i posiadać indywidualny charakter — nie może być identyczny ani bardzo podobny do żadnego innego projektu sprzed daty zgłoszenia. Wzór może być ujawniony przez samego twórcę lub jego następcę prawnego nie wcześniej niż rok przed datą zgłoszenia. Urząd patentowy nie bada tego w postępowaniu zgłoszeniowym. Naruszenie tych przesłanek może jednak powodować ryzyko unieważnienia udzielonego prawa.

Koszt uzyskania ochrony wzoru (uwzględniający wszystkie opłaty urzędowe), to ok. 1500 PLN dla obszaru Polski i ok. 3000 PLN dla obszaru całej Unii Europejskiej.