Badania patentowe i NCBiR

Badania patentowe i NCBiR

Nowe projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR lub NCBR) budzą strach w oczach rzeczników patentowych. Widzimy nieprzespane noce i dłonie rozedrgane od nadmiaru kofeiny we krwi. Coraz częściej warunkiem formalnym wniosku o finansowanie publiczne jest przeprowadzenie badania patentowego. Zwykle — „na wczoraj”.

Chciałbym przybliżyć Państwu rodzaje tych badań. Ich rozróżnienie pomoże uniknąć nieporozumień – zwłaszcza w nerwowej atmosferze zbliżających się terminów narzuconych przez NCBiR.

Badanie zdolności patentowej

(badanie zdolności ochronnej lub patentability search)

W opinii prawno-technicznej odpowiadamy na pytanie, czy na dane rozwiązanie może zostać udzielony patent lub inne prawo własności intelektualnej. Analizujemy wszystkie publikacje, dokonane gdziekolwiek na świecie. Patenty wygasłe są dla nas tak samo ważne, jak te pozostające w mocy. Czasami szacujemy też szanse uzyskania prawa lub przedstawiamy sugestie co do zmian strategii ochrony.

Rozeznanie w stanie techniki

(badanie stanu techniki lub patent landscape search)

Przedstawiamy ogóle otoczenie patentowe danej technologii lub branży. Wyniki często prezentujemy graficznie. Czasami podejmujemy próby analiz statystycznych. Takie badanie pomaga poznać kierunki prac badawczych konkurencji albo ogólne ryzyko patentowe.

Badanie czystości patentowej

(badanie czystości ochronnej, infringement search, clearance search, freedom-to-operate search lub right-to-use search)

Odpowiadamy na pytanie, czy używanie danej technologii narusza cudze patenty lub inne prawa wyłączne. Opinia zawsze ogranicza się do określonego terytorium. Co do zasady, uwzględniamy tylko prawa pozostające w mocy oraz rozpatrywane zgłoszenia. Oceniamy konkretny, istniejący produkt (w literaturze anglosaskiej takie badania określa się wówczas mianem clearance search). Badanie można także ograniczyć do pewnego abstrakcyjnego rozwiązania. Amerykanie określiliby je wówczas jako infringement search. To zwykle opinii z takiego badania oczekuje podmiot finansujący wdrożenie technologii.

Badanie ważności

(invalidity search)

Celem takiego badania jest ustalenie, czy prawo osoby trzeciej będzie podatne na unieważnienie.  Zwykle przeprowadza się je po otrzymaniu wezwania przedprocesowego albo przygotowując się do wprowadzenia na rynek produktu, który jest kontrowersyjny pod względem czystości patentowej.

Badania ograniczone podmiotowo

Każda z tych analiz może być zawężona podmiotowo. Badamy wówczas wyłącznie prawa przysługujące osobie wskazanej przez zamawiającego. Pozwala to znacznie skrócić nakład pracy na prowadzenie sprawy, a tym samym ograniczyć koszty obsługi prawnej.

Badania ograniczone czasowo

Kolejnym sposobem zredukowania kosztów badania jest ustalenie z prowadzącym je specjalistą maksymalnego nakładu czasu na pracę. Przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, dziesięć godzin efektywnej pracy może wystarczyć na badanie zdolności patentowej, a piętnaście godzin — na podstawowe badanie czystości patentowej.

***

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Przedstawia jednak najbardziej rozpowszechnione rodzaje analiz. Konkretną zawartość opinii prawno-technicznej powinni Państwo zawsze ustalać z prowadzącym sprawę rzecznikiem patentowym.

Więcej:

  1.  D. Hunt, L. Nguyen, M. Rodgers, Patent searching, Tools & Techniques, New Jersey 2007
  2.  L. Żurawowicz, Badania i analizy patentowe wspomagające działalność innowacyjną przedsiębiorstw, Warszawa 2013
  3.  L. Żurawowicz, Informacja patentowa w zarządzaniu własności intelektualną w przedsiębiorstwie, Warszawa 2015