Badania patentowe są dla nas bardzo ważne

Badania patentowe są dla nas bardzo ważne

W dniach 6-8 maja 2019 uczestniczymy w konferencji Search Matters 2019 organizowanej przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) w Monachium. Podczas trzydniowego wydarzenia zgłębiamy tajniki pracy ekspertów EPO na indywidualnych sesjach mentorskich, podczas wykładów plenarnych, warsztatów i seminariów. Skupiamy się na tematach poszukiwania składników mieszanin, wyzwań i strategii badań patentowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Ważnym tematem jest też optymalizacja poszukiwań patentowych w dziedzinie autonomicznych i energooszczędnych pojazdów.

Wchodzący w skład naszego zespołu, europejski rzecznik patentowy Marcin Wróblewski, bierze udział w warsztatach na temat możliwości jakie daje podejście „problem-rozwiązanie” (problem solution aproach) na etapie wyszukiwania w trakcie badań patentowych. Poszerza on również wiedzę z tworzenia kompleksowych zapytań do patentowych baz danych dotyczących cech funkcjonalnych. Marcin uczestniczy również w warsztatach poświęconych badaniom patentowym na pograniczu różnych technologii oraz strategii optymalizacji zapytań w celu podnoszenia jakości wyników badań patentowych.

Rzecznik patentowy Łukasz Bogdan poszerza wiedzę odnośnie charakteru technicznego narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją. Bierze udział w warsztatach dotyczących rozumienia i radzenia sobie z brakiem jednolitości opisów patentowych. W obszarze jego zainteresowań są badania patentowe dotyczące technologii blockchain, a także strategie optymalizacji zapytań do patentowych baz danych, mające na celu ulepszenie wyników badań patentowych.

Uczymy się dla Was!