Artykuł o wynalazczości w magazynie „W podróż” – JvWF i PKP Intercity

artykuł o wynalazczości

Artykuł o wynalazczości w magazynie „W podróż” – JvWF i PKP Intercity

„W podróż” to magazyn pokładowy, który można znaleźć w pociągach  PKP Intercity. Kto podróżował w grudniu pociągiem tego przewoźnika, mógł znaleźć w nim tekst mojego – Bartosza Ferta – autorstwa. Krótki popularno-naukowy artykuł dotyczy szeroko pojętej wynalazczości.

Wynalazczość często postrzegana jest bardziej jako owoc geniuszu jednostki niż wytężona praca wielu osób. Tymczasem wiele wspaniałych wynalazków nie powstałoby, gdyby nie starania całych pokoleń twórców i wiedza rzeczników patentowych. Nawet za wynalazkami Edisona stał potężny dział R&D jego sporego przedsiębiorstwa. Wynalazczość (i szeroko pojętą naukę) świetnie opisują słowa średniowiecznego filozofa Bernarda z Chartres:

jesteśmy jak karły, które wspinają się na ramiona gigantów, by widzieć więcej od nich i dalej sięgać wzrokiem, i to nie za sprawą bystrości swojego wzroku, czy wysokości ciała, lecz dzięki temu, że wspinamy się w górę i wznosimy na wysokość gigantów”[1]

Mój artykuł o wynalazczości miał na celu podkreślenie tej relacji. Zależało mi na obaleniu mitu geniusza-wynalazcy, pracującego samotnie na zakurzonym poddaszu. W artykule piszę w nim m.in. o:

  • Antygrawitacyjnej iluzji Michaela Jacksona (to jeden z moich ulubionych patentów z dziedziny mechaniki, ze wspaniałymi rysunkami pokazującymi, jak działa patentowana technologia)
  • Polskich naukowcach – laureatach prestiżowego konkursu European Inventor Award – twórcach rozwiązań dotyczących ustabilizowanej cząsteczki mRNA, mogącej znaleźć zastosowanie w wielu przełomowych terapiach.
  • Sporze Apple z Inc. Samsung Electronics o naruszenie wzornictwa tabletu (ze wspaniałym cytatem z sędziego Birssa, który zamyka uzasadnienie wyroku wskazując, że tablet Galaxy Tab nie jest tak cool jak iPad).

 

Kto nie podróżował w grudniu pociągami PKP Intercity (ani nie planuje robić tego w ostatnim tygodniu miesiąca), może zapoznać się z artykułem online. Znajduje się na stronach 50-55 elektronicznego wydania magazynu pokładowego „W podróż”. Wersja nieznacznie rozbudowana i zawierająca hiperłącza znajduje się na stronie internetowej magazynu.

Redakcji magazynu „W podróż” serdecznie dziękuję za możliwość publikacji, a wszystkim czytelnikom za czas poświęcony na lekturę!

[1]  Cytat za: S. Swieżawski: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa – Wrocław: PWN, 2000, s. 489