Aplikant adwokacki – Paweł Poznański

Aplikant adwokacki – Paweł Poznański

Już od jakiegoś czasu nasz zespół wspiera aplikant adwokacki – Paweł Poznański. Nadszedł czas, by na stałe wszedł do grona naszych współpracowników.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia LL.M. o specjalizacji IP oraz IT w ramach Magister Lvcentinvs (Universidad de Alicante). Obecnie jest aplikantem adwokackim Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wspiera zespół Kancelarii w sprawach uzyskania, jak i utrzymania praw własności intelektualnej, w tym w sprawach spornych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim pracując w departamentach prawa własności intelektualnej polskich i zagranicznych Kancelarii prawnych. Ponadto odbył staż w ramach programu Pan European Seal w EUIPO (Urząd UE ds. Własności Intelektualnej), gdzie w Wydziale Sprzeciwów do jego zadań należało pisanie decyzji sprzeciwowych, natomiast w Wydziale Badań – pisanie zastrzeżeń co do rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej.

Należał do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Z ramienia stowarzyszenia brał udział m. in. w obradach grupy roboczej ds. międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych WIPO w Genewie.

Biegle włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.